Gallery Thumb 1

หินขัดข้าว KMC ตรา SL.Carborundum
หิน KMC เป็นหินที่ใช้ทดแทนหินพอกเดิม เป็นหินขัดข้าวชนิดเดียวกับที่ใช้กับเครื่องขัดข้าวสมัยใหม่ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศเยอรมัน ใช้ได้กับข้าวทุกชนิด ทุกสายพันธุ์ เช่น ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว ข้างนึ่ง และข้าวหอมมะลิ เป็นต้น 

คุณสมบัติทางกายภาพ (รูปทรงภายนอก)
1. ขนาด รูปทรง และองศา ใกล้เคียงหินพอกเดิม
2. โครงสร้างภายในประกอบด้วยโครงเหล็ก 3 ชั้น โดยออกแบบให้โครงสร้างหิน KMC มีน้ำหนักเบากว่าโครงลูกแก้วเดิม
3. หิน 1 ชุด มีหลายก้อน ประกอบกัน กรณีที่ชำรุด สามารถเปลี่ยนก้อนใดก้อนหนึ่งได้

 

หินลูกแก้วเดิมที่ลูกค้าใช้

ข้อมูลพื้นฐาน KMC

ข้อมูลพื้นฐาน KMC
ขนาด (Size) สูง จำนวนก้อน/ชุด
16/18" 16" 3 ก้อน/ชุด
22/24" 16", 18" 3 ก้อน/ชุด
24/26" 16", 18" 3 ก้อน/ชุด
26/28" 16", 18" 3 ก้อน/ชุด
28/30" 16", 18" 3 ก้อน/ชุด
30/32" 16", 18" 3 ก้อน/ชุด
32/34" 16", 18" 3 ก้อน/ชุด
34/36" 16", 18", 19" 3-4 ก้อน/ชุด
40/42" 16", 18" 5 ก้อน/ชุด

ลักษณะโครงสร้างของหิน KMC
หินมีรูพรุน
1. ทำให้เม็ด Silicon Carbide แตกตัวได้ง่าย จึงมีคุณภาพความคมที่สมำเสมอจึงง่ายต่อการควบคุมการสีข้าว ผลผลิตที่ได้คือ จมูกข้าวคม, ข้าวขาวทน และขาวนาน โดยไม่ต้องเบียดยาง และกลึงหินบ่อยๆ
2. ทำให้ใช้เวลาในการขัดข้าวน้อยลง ช่วยเพิ่มปริมาณการผลิต และลดต้นทุนการสีข้าว

ความแข็งแรงทนทานของหิน KMC
1. หิน KMC ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยจากเยอรมัน ที่นำเข้ามาเพื่อผลิตหินสีข้าวโดยเฉพาะ
2. ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 1300 องศาเซลเซียส จนเม็ด Silicon Carbide ยึดติดกัน จึงทนต่อแรงเสียดสี และทนต่อความร้อนได้ดี
3. อายุการใช้งานมากกว่า 6000 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาที่เหมาะสม)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง