Gallery Thumb 1

หินขัดข้าว KVT ตรา SL.Carborundum

หินขัดข้าวสำเร็จรูป KVT เป็นหินขัดข้าวที่ใช้กับเครื่องขัดขาว VTA ได้แก่ KVT5, KVT10, KVT12 และ KVT15 

จำนวน (ก้อน/ชุด)
- KVT5 มีหิน 9 ก้อน/ชุด
- KVT7 มีหิน 6-7 ก้อน/ชุด
- KVT10 มีหิน 7 ก้อน/ชุด
- KVT12 มีหิน 7 ก้อน/ชุด
- KVT15 มีหิน 9 ก้อน/ชุด

เบอร์ของหิน
- ขัดหยาบ ใช้เบอร์ C24 หรือ GC24
- ขัดปานกลาง ใช้เบอร์ C30 หรือ GC24
- ขัดละเอียด ใช้เบอร์ C36 หรือ GC36

*** หมายเหตุ : C คือหินซิลิคอนคาร์ไบด์สีเทา , GC คือหินซิลิคอนคาร์ไบด์สีเขียว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง