ล้อทราย

ล้อทรายมีแกนทำมาจากผ้าทราย มีความสามารถใช้ในงานขัดปรับผิวได้ดีเยี่ยม
ล้อทรายมีแกน

ล้อทรายมีแกน

Mounted Flap Wheel

รายละเอียด