หินเจียร

หินเจียรแบบติดมอเตอร์ทั่วไป, หินเจียรทรงถ้วย, หินเจียรไร้ศูนย์, หินเจียรรูใน อื่นๆ
หินเจียรทั่วไป

หินเจียรทั่วไป

General Purpose Grinding Wheel

รายละเอียด

หินเจียรถ้วยทรงกระบอก

หินเจียรถ้วยทรงกระบอก

Straight Cup Wheel (6A)

รายละเอียด

หินเจียรถ้วย

หินเจียรถ้วย

Flaring Cup Wheel

รายละเอียด

หินเจียรไร้ศูนย์

หินเจียรไร้ศูนย์

Centerless Grinding Wheel

รายละเอียด

หินเจียรกลม

หินเจียรกลม

Cylindrical Grinding Wheel

รายละเอียด

หินเจียรรูใน

หินเจียรรูใน

Internal Grinding Wheel

รายละเอียด

หินเจียรราบ

หินเจียรราบ

Surface Grinding Wheel

รายละเอียด

หินเจียรแกน

หินเจียรแกน

Mounted Wheel

รายละเอียด